Oferta > Dysze Steinen > Warunki


Wytyczne stosowania dysz olejowych STEINEN

Uwagi ogólne

Dysze olejowe firmy Steinen należą do części precyzyjnych, które zanim zostaną wysłane do odbiorcy końcowego podlegają licznym kontrolom. Kontrole te wykazują prawie stu-procentową, nienaganną pracę. Firma Steinen zapewnia, że każda fabrycznie nowa dysza funkcjonuje bez zastrzeżeń tzn. przepływ, obraz rozpylenia, kąt rozpylenia i sposób pracy spełniają parametry zgodnie z norma DIN EN 293.
W związku z tym, że w dyszy nie znajdują się żadne ruchome części jej właściwa praca i żywotność zależy od czynników zewnętrznych, np. od właściwości oleju, od dobrej filtracji oraz od szczelności przewodów olejowych, która pozwala uniknąć powstawania pęcherzyków powietrza.
Nieprawidłową pracę mogą powodować mechaniczne uszkodzenia powstałe przy montażu, niewłaściwe ustawienie iskry zapłonowej jak również za wysokie obciążenie termiczne.
Ponadto magazyowanie oleju w zbiornikach powoduje tworzenie się osadów na dnie, które zanieczyszczają i zatykają filtry i dysze.

Niepoprawną pracę dyszy spowodowaną powyższymi przyczynami nie obejmują warunki gwarancji producenta.

Zalecenia

Proszę posługiwać się dyszami zawsze ostrożnie i utrzymywać je w czystości.
Wyjmować dyszę z opakowania dopiero przed samym montażem.
Nigdy nie dotykać palcami otworu dyszy, oraz unikać wycierania głowicy dyszy szmatką, by nie wprowadzać zanieczyszczeń do otworu.
Proszę nie czyścić dyszy w żadnym przypadku ani w żaden sposób.
Używać do ustawiania odległości dysza - tarcza spiętrzająca, szablonu z tworzywa sztucznego lub podobnego, nigdy przedmiotów metalowych. Mogą one bowiem uszkadzać otwór dyszy.
Proszę stosować się dokładnie do zaleceń producenta palnika odnośnie typu dyszy i ustawienia instalacji.

Przy zastosowaniu się do powyższych punktów zostanie zapewniona bezawaryjna i optymalna praca dyszy olejowej.

Copyright © 2010 SGS-Service sp. z o.o.