Promocja
Odkurzacze Centralne ENKE
Promocyjna cena
Firma ENKE oferuje serie nowoczesnych jednostek centralnych, które dzięki doskonałym parametrom technicznym oraz wysokiemu komfortowi obsługi s± idealn± propozycj± zarówno dla domów jednorodzinnych jak i dla niewielkich obiektów komercyjnych.

Charakterystyka jednostek centralnych
 • obudowy jednostek wykonane ze stali nierdzewnej
 • elektroniczny panel kontrolny
 • system powolnego startu (soft-start)
 • zawór bezpieczeństwa BY-PASS
 • stopień zabezpieczenia elektrycznego IP40
 • turbiny trójstopniowe z niezależnym chłodzeniem silnika typu BY-PASS
 • wyj±tkowy system filtracji - poliestrowy filtr dokładny oraz tkaninowy filtr workowy (łatwe i higieniczne wyrzucanie zgromadzonych ¶mieci)
 • elektroniczny otrz±sacz filtra

Vitorond 100
Niska cena
Kocioł żeliwny trzy-ci±gowy Vitorond 100 zapewnia mniejsze emisje substancji szkodliwych, skuteczniejsze wykorzystanie paliwa, a tym samym niższe koszty ogrzewania.
Powierzchnia grzewcza Eutectoplex, zapewnia równomierny przepływ ciepła oraz wyklucza pęknięcia naprężeniowe.
Obszerny płaszcz wodny zapobiega powstawaniu osadów.
Produkowane s± kotły o mocy 15 - 63 kW.

Jego zalety :

 • Sprawno¶ć znormalizowana: 94,5%.
 • Powierzchnia grzewcza Eutectoplex zapewnia wysokie bezpieczeństwo eksploatacji i trwało¶ć.
 • Niskoemisyjne spalanie dzięki nowemu wysoko sprawnemu palnikowi olejowemuVitoflame 100.
 • Z możliwo¶ci± zasysania powietrza do spalania z zewn±trz (kotły o mocy do 36 kW)
 • Oszczędny i przyjazny ¶rodowisku, poprzez obniżanie temperatury wody kotłowej przy rosn±cej temperaturze zewnętrznej.
 • Prosty montaż i uruchomienie.
 • Skuteczne przekazywanie ciepła za pomoc± dużej pojemno¶ci wodnej.
 • Prosta konserwacja dzięki poziomemu usytuowaniu ci±gów spalin i łatwo wyjmowalnym zawirowaczom.

Grzejnik KORAD
Specjalny rabat !!!
Grzejnik płytowy KORAD jest produkowany z blachy stalowej walcowanej na zimno wg STN EN10130+A1 grubosci 1,25 mm.
Moc grzewcza grzejników KORAD i ich zgodnosc z odpowiednimi normami są poswiadczone certyfikatem Instytutu Badan w Pieszczanach.
Pomiaru mocy cieplnej grzejnikow, wg EN 442, dokonano w laboratorium Uniwersytetu Technicznego w Stuttgarcie.
Grzejniki produkowane sa o wysokosciach 300, 400, 500, 600 i 900 mm. Długosc od 400 mm do 3000 mm, co 100 mm.
Typy grzejnikow to: 10, 11, 20, 21, 22, 30, 33. Kazdy typ jest w wersji Kompakt i VK (wkładka zaworowa z regulacją wstepna).
Podlaczenie grzejnika VK może być w wykonaniu prawym, lewym lub z podłączenie na srodku (VKS).
Typy 10, 20, 30 są dostępne w wykonaniu tzw.
Higienicznym, dopasowanym do wymagań stawianym grzejnikom w szpitalach i innych obiektach służby zdrowia (Atest Higieniczny HK/B/0146/2006).
Gwinty podłączeniowe w wersji K, VK, VKS- G 1/2"- wewnętrzne.
Wszystkie typy grzejników mogą być także wykonane z gładką płytą czołową.
Każy grzejnik poddawany jest próbie cisnieniowej 1,3 Mpa. Maksymalna temperatura czynnika grzewczego wynosi 110°C.
Wszystkie grzejniki są gruntowane metodą kataforetyczną (KTL II°).
Standardowy kolor lakieru proszkowego, nanoszonego elektrostatycznie i następnie wypalonego, RAL 9010 biały.

Dane techniczne

 • Materiał: głęboko tłoczna blacha stalowa walcowana na zimno wg STN EN 10130+A1
 • Grubosc blachy: z której tłoczy się płyty grzejników: 1.25 mm ożebrowanie konwekcyjne: 0.5 mm
 • Rozstaw pionowych kanałów wodnych: 33,33 mm
 • Wysokosc grzejników: 300, 400, 500, 600, 900 mm
 • Długosc grzejnikow: 400, 500, 600, 700, 800, ... 2900, 3000 mm
 • Maksymalne cisnienie robocze: 10 bar
 • Cisnienie próbne: 13 bar (podczas produkcji)
 • Maksymalna temperatura: 110°C
 • Kolor: RAL 9010 biały
 • Obróbka powierzchniowa Odtłuszczanie, fosforanowanie, gruntowanie kataforetyczne(KTL), elektroforetyczne malowanie lakierem proszkowym
 • Deklaracja zgodnosci z: EN 442-1:1995/ A1:2003
 • Normy i atesty: ISO 9001,HK/B/0437/02/2007,
 • Gwarancja: 10 lat
Copyright © 2010 SGS-Service sp. z o.o.