RODO

RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: SGS-Service sp. z o.o. 47-400 Racibórz ul. Kozielska 5 NIP 639-10-29-375 Tel +48 32 4152429.
2) Nie został powołany Inspektor Ochrony Danych.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będa w celu: a. zawarcia, wykonania i kontynuacji umów kupna / sprzedaży towarów i usług oferowanych przez administratora b. wykonania ciażacych na administratorze obowiazków prawnych (w szczególności: wystawianie i przechowywanie faktur / dokumentów sprzedaży i innych dokumentów księgowych, rozpatrywanie reklamacji) c. ustalenia, obrona i dochodzenie roszczeń d. weryfikacji wiarygodności płatniczej e. wsparcia obsługi f. szeroko pojętej współpracy handlowej, na podstawie art.6 ust. 1 lit. a, b, c, d, e, f lub art.9 ust. 1 oraz ust. 2 lit. a, b, c, d, h, i, j - ogólnego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r
4) administrator przetwarza dane osobowe na podstawie art. 6 ust.1 lit.f - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikajacych z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora
5) odbiorcami Pana / Pani danych osobowych moga być / będa: Poczta Polska, firmy kurierskie / transportowe, firmy zapewniajace wsparcie IT dla administratora, dostawcy towarów oraz usług pośredniczacy w transakcjach a na żadanie Organy Państwowe walczace z oszustwami i nadużyciami. Państwa dane osobowe udostępniamy obsługujacemu Nas biuru rachunkowemu.
6) Pani/Pana dane osobowe będa przechowywane prze okres adekwatny i nie dłuższy od okresów zgodnych z aktualnie obowiazujacymi przepisami prawa w poszczególnych obszarach przetwarzania danych osobowych
7) posiada Pani/Pan prawo do: żadania od administratora dostępu do danych osobowych; sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych lub cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
8) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
9) podanie danych osobowych jest ustawowym warunkiem zawarcia umowy i jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować niewykonaniem umowy. W pozostałych przypadkach opiera się na dobrowolnej zgodzie osoby udostępniajacej swoje dane osobowe lub przepisach prawa (w szczególności ogólnego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. - RODO), jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować niemożliwościa wykonania umowy.
10) Pana/Pani dane nie będa poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (profilowaniu).

Copyright © 2010 SGS-Service sp. z o.o.