Oferta > Elementy wentylacji

Polecamy cały szereg wyrobów firmy TROX

Nawiewniki i wywiewniki Trox'a zostały zaprojektowane we współpracy ze architektami i stylistami, tak że spałniają one dzisiejsze nowoczesne oczekiwania: służyć architektom jako elementy wystroju i równocześnie sprostać wysokim wymaganiom aerodynamicznym, akustycznym i ekonomicznym.

Trox udoskonala i produkuje wysokosprawne elementy składowe urządzeń ochrony przeciwpożarowej i przeciwdymowej dla instalacji wentylacyjnych.
W programie produkcji są także wysokosprawne regulatory przepływu dla budynków z centralnym systemem regulacyjnym.

Trox oferuje najobszerniejszy w Europie program urządzeń i materiałów filtracyjnych dla instalacji klimatyzacyjnych, obejmujący prawie wszystkie obszary zastosowań:

wysokiej jakości filtry powietrza, zwarte działki filtracyjne, moduły sufitowe filtrów absolutnych do zestawiania w powierzchniach stropów podwieszanych.

Oferujemy :
  • tłumiki akustyczne,
  • kanały i kształtki prostokątne i okrągłe,
  • przewody spiro,
  • przepustnice,
  • wywietrzaki dachowe,
  • czerpnie ścienne i dachowe,
  • filtry,
  • kratki wentylacyjne i anemostaty,
  • centrale klimatyzacyjne.

Copyright © 2010 SGS-Service sp. z o.o.